Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Címlap Partner program Általános SzerzÅ‘dési Feltételek (ÁSZF)

Kiadás dátuma: 2011. szeptember 29.

Módosítva: 2011. november 08. *-al jelölve

Ez a szerződés addig van hatályban, míg egy újabb verzió nem kerül kiadásra.

Kiadta:

LLS Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1184. Budapest, Lenkei u. 43/b.

Adószám: 13730604-3-43

Cégjegyzékszám: 01-09-870268

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700622-43810204-51100005

Tel/fax: +36 30 297 6472

Szerződés nyelve: magyar


A portál regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a SimplYPortal(www.puha.hu) webáruház rendszer(továbbiakban Rendszer) használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket!

A regisztrációval Ön(továbbiakban Ügyfél vagy Kereskedő) írásbeli szolgáltatási szerződést köt az LLS Kft-vel (továbbiakban Szolgáltató), és nyilatkozik, hogy jelen dokumentumban ismertetett feltételeket megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A szerződés nyelve magyar. Nem szabályzott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

A szerződés érvényességének kezdete

A regisztrációs űrlap kitöltése után az Ügyfél a megadott e-mail címére egy aktivációs levelet kap, melyben egy linkre kattintva megerősíti a regisztrációját, mely egy a Rendszerben létrehozott portálra érvényes. Amikor a létrejött portál aktivációja megtörtént, a szerződés érvényessége megkezdődik, ellenben nem jár előfizetési kötelezettséggel.

Ügyfél rendelkezik 14 nap ingyenes kipróbálási idővel, mely idő letelte után eldöntheti megfelel-e neki a Rendszer vagy sem. Amennyiben a Rendszerrel meg van elégedve, az egy évre szóló bérleti díjat ezen próbaidő letelte után kell megfizetnie. Ellenkező esetben Ügyfél nem tartozik semmilyen kötelezettséggel Szolgáltató felé.

Az egy évre szóló bérleti szerződés kezdete előfizetés esetében a pénz beérkezését követő naptári nap. A regisztrációt követő 15-dik napig az ügyfélnek nyilatkoznia kell, hogy a szolgáltatást igénybe veszi-e. Ha a 14 nap alatt vagy annak letelte után mégis úgy dönt, hogy nem használja a rendszert, regisztrációját és minden adatát töröljük.

Az előfizetés mindig egy teljes évre szól, az előfizetés lejárta előtt egy hónappal Ügyfelet e-mailben tájékoztatjuk, amikor is nyilatkoznia kell, hogy azt meghosszabbítja-e. Amennyiben nem értesít minket annak lejártáig arról, hogy a szerződést nem kívánja meghosszabbítani, az esetben automatikusan meghosszabbodik.

Az utalási információkról az adminisztrációs felületen a Súgó menüpontban tájékozódhat.Az előfizetés díja

* A termékek engedélyezett darabszámai emelkedtek!

Small csomag [500 db termék, 500 db tartalom]: 29700,-Ft +Áfa/év (2475 Ft/hó +Áfa)

Medium csomag [3000 db termék, 3000 db tartalom]: 68940,-Ft 3Áfa/év (5745 Ft/hó +Áfa)

Large csomag [korlátlan mennyiségű termék, korlátlan mennyiségű tartalmi elem]: 109380,-Ft +Áfa/év (9115 Ft/hó +Áfa)

A termékek és tartalmi elemek darabszámának aránya díjcsomagon belül rendkívül rugalmasan módosítható, Ügyfél írásban kérheti valamelyik darabszám növelését ezzel egyetemben a másik darabszáma csökken, amennyiben az nem haladta meg a díjcsomagban megengedett összes mennyiséget.

Például: Small csomag esetében kérhető 900 db termék és 100 db tartalmi elem, Medium csomag esetén pedig akár 5900 db termék és 100 db tartalmi elem.

Az előfizetés a domain regisztrációs, illetve fenntartási díjat tartalmazza, az ingyenes szolgáltatás idejére automatikusan kap egy ingyenesen használható aldomain nevet.

Kérjük, hogy kérdéseiket problémáikat lehetőség szerint levélben, illetve az üzenőfal (kérdések és válaszok) szolgáltatásunkkal tegyék fel!

Díjcsomag váltása

Díjcsomag felfelé történő váltását Ügyfél írásban vagy e-mailben bármikor kérheti, mely a kérelmezéstől számított következő hónaptól lép érvénybe. A díjcsomag váltásakor a folyó évre fennmaradó hónapokra való díjkülönbözet megfizetésekor a termékek és tartalmi elemek darabszámát megnöveljük.

Ügyfél jogai és kötelességei

Webáruház nyitásának feltétele:

 • bármely gazdálkodási forma megléte,

 • termék, vagy szolgáltatás értékesítéshez szükséges tevékenységi kör, vagy körök megléte,

 • engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítése esetén az engedély megléte,

 • bejelentési kötelezettségének eleget tett. (Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

  A bejelentést a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell megtenni.)

Ügyfél kijelenti, hogy:

 • megadott adatai valósak, a termékek forgalmazásához minden engedéllyel rendelkezik, nem folytat jogszabályba ütközÅ‘ tevékenységet a Rendszeren keresztül

 • elhelyez egy impresszumot az oldalon, melyben feltünteti a törvényben előírt cégre vonatkozó kötelezÅ‘en megadandó adatokat, a szállítás feltételeit, költségeit, lehetÅ‘ségeit

 • vásárlóinak igényét megpróbálja maximálisan kielégíteni

 • a vásárlókkal szemben tisztességes kereskedelmi tevékenységet folytat, betartja az általa meghatározott szerzÅ‘dési és szállítási feltételeket

 • nem használja SPAM-elésre a Rendszer hírlevélküldÅ‘ szolgáltatását, nem próbálja meg-hackelni a Rendszert

 • tevékenysége során betartja a személyes adatok védelmérÅ‘l, az elektronikus kereskedelemrÅ‘l, valamint a fogyasztóvédelemrÅ‘l szóló jogszabályi intézkedéseket

 • a szolgáltatást nem értékesíti tovább, nem adja albérletbe, nem ad jogosultságot az adminisztrációs rendszer használatához külsÅ‘ személy részére, illetve nyilvántartja az adminisztrátornak kinevezett személyeket

 • igyekszik elsajátítani a rendszer használatát, elolvassa a súgóban található részletes leírást és megtekinti a segítséget nyújtó videókat

 • a feltöltött tartalomért, képekért termékekért és minden általa megadott adatért teljes mértékű felelÅ‘sséget vállal

 • az általa forgalmazott termékeket önmaga feltölti (az ehhez szükséges funkciók megtalálhatók az adminisztrációs felületen)

 • egy összegben megfizeti az éves elÅ‘fizetési díjat, melyet az árak menüpontban talál

A rendszer használatához számítógép felhasználói ismeretekre van szükség, valamint egy (lehetőleg széles-sávú) internetkapcsolatra illetve egy böngészőre, mely képes javascript futtatására és sütik fogadására. (Firefox ajánlott)

A SimplYPortal webáruház rendszer multiportál rendszer, mely annyit jelent, hogy a benne létrejövő webáruházak önállóan nem működőképesek csak a rendszer részeként, így azokat "kivenni" abból nem lehet.

A SimplYPortal webáruház rendszert technológiai szempontból igyekszünk naprakészen tartani és minden böngészővel kompatibilissé tenni, azonban előfordulhat, hogy bizonyos operációs rendszeren vagy böngészőben vagy böngésző beállítással, proxy, tűzfal, egyéb hálózati tiltás következtében a rendszer bizonyos funkciói nem elérhetőek. Ezért a használat során bizonyos esetekben az Ügyfél gépén hiba keletkezhet. Mivel ezekre a szolgáltatásokra semmilyen befolyással nem tudunk lenni, kérjük ügyfeleinket, hogy rendszereiket, böngészőjüket rendszeresen frissítsék, beállításokkal kapcsolatban pedig kérjenek segítséget az adott szoftverek gyártóitól illetve a hálózatok üzemeltetőitől!

Szolgáltató jogai és kötelességei

Szolgáltató vállalja, hogy:

 • a szerver éves minimum rendelkezésre állása nem csökken 97% alá

 • a rendszert a felmerült igényekhez mérten a lehetÅ‘ségeinek megfelelÅ‘ mértékben és mennyiségben folyamatosan fejleszti

 • a Rendszerben található adatokról minden nap biztonsági mentést készít

 • tevékenysége során betartja a személyes adatok védelmérÅ‘l szóló jogszabályi intézkedéseket

 • esetlegesen szükséges szerver szintű karbantartásból adódó elÅ‘re látható Rendszer leállásról Ãœgyfelet e-mailben 1 héttel elÅ‘re tájékoztatja

 • RENDSZER GARANCIA: az elÅ‘re nem kiszámítható rendszerhibából adódó leállást 72 órán belül elhárítja, amennyiben a hiba Szolgáltató szerverén/szerverein keletkezett, ellenkezÅ‘ esetben ügyfél jogosult a szerzÅ‘dést azonnali hatállyal felmondani, valamint a szerzÅ‘dés évére vonatkozó fennmaradó hónapok elÅ‘fizetési díját visszakérni a szerzÅ‘dés bontást követÅ‘ naptári hónaptól kezdÅ‘dÅ‘en

 • Szolgáltató vállalja, hogy technikai segítségnyújtást biztosít Ãœgyfél számára bármilyen a rendszert érintÅ‘ kérdésben. A hibát vagy kérdést e-mailben jelezve a Szolgáltató számára az vállalja, hogy legkésÅ‘bb két munkanapon belül reagál arra.

Szolgáltató jogosult bizonyos felhasználói adatokat tárolni a szerveren/szervereken log fájlok és adatbázisok formájában, mely adatokat személy azonosításra nem lehet használni és nem is használ fel. Ezen adatok statisztikai célokat szolgálnak, illetve a szolgáltatás fejlesztését segíthetik elő.

A Rendszer tárol felhasználói adatokat, mely adatokat harmadik félnek nem adja át és ezt a magatartást Ügyféltől is elvárja!

A Rendszer tárol adatokat a felhasználó gépén is, mely adatok sütik (cookie) formájában a Rendszer működését segítik elő, sütik engedélyezése nélkül a rendszer nem működik.

A szerződés felbontása

Szolgáltató az Ügyfelet törli és a szerződést felbontja:

 • amennyiben az Ãœgyfél helytelen vagy fiktív adatokat adott meg a regisztráció során vagy utólagos módosításkor

 • valamilyen a jogszabályokba ütközÅ‘ tevékenységet folytat, ideértve tiltott termék forgalmazását

 • különös tekintettel ha a vásárlókat félrevezeti, megtéveszti, becsapja, valamely módon megkárosítja.

 • ha a rendszeren olyan tevékenységet folytat, mely törvénybe ütközÅ‘, úszításra, gyűlöletkeltésre alkalmas, pornográf, illegális vagy bármely más módon sérti a törvényt, vagy a Rendszer rossz hírét kelti!

Amennyiben Szolgáltató a fenti okok miatt bontja fel a szerződést Ügyféllel, úgy Szolgáltató nem köteles az előfizetési évre vonatkozó fennmaradó díjat visszafizetni Ügyfél részére!

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződés bármikori indoklás nélküli rendes felmondására hó végével és plusz 1 hónapos felmondási idővel, mely esetben az előfizetési díj fennmaradó időarányos részét Ügyfél részére visszafizeti.

Ügyfél kérheti a szerződés felbontását bármikor. Ez esetben adatait töröljük az adatbázisból, de ez esetben tekintettel a próbaidőre, Szolgáltató a fennmaradó előfizetési díjat Ügyfél részére nem köteles visszafizetni!

Az ügyfél törlésekor adatai további 6 hónapig háttértárolásra kerülnek, az esetleges garanciális és egyéb problémák érvényesítéséhez.Szolgáltató felelősségének korlátozása

Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség:

 • a külsÅ‘ regisztrált felhasználók és vásárlók által feltöltött tartalomért, ideértve a hozzászólásokat, véleményeket

 • az Ãœgyfél által feltöltött tartalomért sem formai sem tartalmi értelemben, melybe benne foglaltatik minden szöveg, ár, kép, link, fájl melyet az Ãœgyfél helyezett el a szerveren és a rendszerben

 • a kereskedelmi szolgáltatás minÅ‘ségéért, melybe benne foglaltatik a kiszállítás, a megrendelések kezelésének teljes folyamata a beérkezéstÅ‘l annak teljesítéséig

 • az Ãœgyfél által kiküldött hírlevelek tartalmáért

Szolgáltató igyekszik a rendszert hibamentesen üzemeltetni, azonban ez 100%-ig nyilvánvalóan és egyértelműen kivitelezhetetlen így semmilyen a Rendszerrel, annak használatával közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatba hozható vélt vagy valós kárért, vélt vagy valós elmaradt haszonért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot eme szerződés nem visszamenőleges hatállyal történő módosítására, illetve az árak változtatására.

A szerződésben nem szabályzott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Letölthető dokumentum : 4eb8fa2f74352SimplYPortal_ASZF_2011.09.29.pdf
információk 1
Információk 2
Információk 3